Burn-out gerelateerde klachten opnieuw gestegen

In 2022 hebben 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2021, toen hadden nog 1,3 miljoen werknemers hiermee te maken. Bij burn-out gerelateerde klachten is sprake van emotionele uitputting door het werk, en dit kan op termijn ernstige gevolgen hebben voor werknemers en organisaties.

Zo geeft 3% van de werknemers in Nederland in 2022 aan dat ze overspannen zijn of een burn-out hebben, veroorzaakt door het werk. En in 2021 verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress. De verzuimkosten die hiermee gemoeid zijn voor werkgevers worden geschat op 3,3 miljard.

Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ (pdf) die TNO in het kader van de week van de werkstress publiceert. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor het thema werkstress en die gezien de cijfers hard nodig is. De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS.

Psychologische veiligheid op het werk

Een belangrijke oorzaak van werkstress is werkdruk, een situatie waarin er een disbalans is tussen de eisen die het werk stelt, en de mogelijkheden die de medewerker heeft om aan die eisen te voldoen. In 2022 ervaart een derde van de werknemers hoge taakeisen, en 42% ervaart weinig autonomie in het werk.

Werkstress kan ook worden veroorzaakt door ongewenst gedrag of conflicten op het werk. In 2022 heeft meer dan een kwart van de werknemers dat jaar een conflict gehad met een collega, leidinggevende of de werkgever.

Daarom is het belangrijk dat werknemers zich veilig voelen op het werk. Gelukkig ervaren de meeste werknemers (98%) sociale steun van collega’s en kunnen de meeste werknemers lastige kwesties naar voren brengen (69%) en gemakkelijk om hulp vragen (79%).

Daarnaast geeft 60% aan dat het niet erg is om fouten te maken. Deze cijfers wijzen er echter ook op dat voor sommige werknemers de sociale veiligheid (nog) niet op orde is. Om werkstress terug te dringen is het van belang dat ook de sociale veiligheid op de werkvloer blijvend aandacht krijgt.


Verder lezen

‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons