Soorten leden

Binnen de VESB | ACSB onderscheiden we verschillende soorten leden: effectieve leden, werkende leden (vrijwilligers), en overige leden.

 • Effectieve leden
  Dit is het standaard lidmaatschap. We maken een onderscheid tussen stichters, stress- & burn-out coaches, stress- & burn-out adviseurs/consultants, artsen, psychologen, en aspiranten.
  • Stichters
   De stichtende leden van de VESB | ACSB
  • Stress & burn-out coach
   De professionelen die een bachelor/master diploma in hun bezit hebben, of een objectief aantoonbaar minimaal bachelor denkniveau verworven hebben, in combinatie met een minimaal 6-daagse door de VESB erkende opleiding in stress en burn-out coaching. Dit mag ook een cumulatie zijn van VESB erkende kortere/verdiepende opleidingen. De stress en burn-out coach in kwestie, moet ook een minimaal 6-daagse coachopleiding kunnen voorleggen. Dit mag eventueel uit een cumulatie van verschillende opleidingen bestaan en dient om een correcte grondhouding als coach te kunnen staven.
  • Stress & burn-out adviseur/consultant
   De professionelen (met minimaal bachelor of master denkniveau) die een erkende opleiding in stress en burn-out coaching hebben gevolgd zonder coachopleiding of aantoonbare coachervaring. Hieronder vallen ook de leden die geen individuele begeleiding van mensen met stressklachten doen, maar die vooral met groepen binnen organisaties werken of die organisaties op beleidsniveau adviseren.
  • Psycholoog 
   De professionelen die een diploma van master in de Psychologie hebben én aantoonbare kennis van- en ervaring in stress & burn-outcoaching (minimaal een 6-daagse door de VESB erkende stress- & burn-outopleiding). De kennis dient onderbouwd te worden.
  • Arts 
   De professionelen die arts zijn en een minimaal 6 daagse door de VESB | ACSB erkende opleiding in stress en burn-outcoaching gevolgd hebben.
  • Aspiranten
   Dit zijn deelnemers aan een erkende stress & burn-out opleiding, die nog niet voldaan hebben aan de voorwaarden om als effectief lid erkend te worden. Na afronding van hun opleiding volstaat een aanmelding als regulier lid.
  • Junior Coach
   Dit zijn studenten die een bachelor of masteropleiding volgen (eindfase of afgerond) in een mensgericht domein, waaronder toegepaste psychologie, orthopedagogie, … etc. Doorgroei van Junior coach naar reguliere VESB-coach is mogelijk wanneer er voldaan is aan de reguliere criteria van de VESB en er aantoonbaar 3 jaar werkervaring is binnen profit/non profit.
 • Overige leden
  Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.
Contacteer ons