Stress & burn-out coaching

Stress- & burn-out coaching, wat is dat nu juist? Waar vind ik dergelijke coaches? Wat doen ze juist? Wie begeleidt mij nu het beste naar ‘mentale vitaliteit’? Wat is de rol van de huisarts?

Op al deze vragen vind je op deze pagina een antwoord:

Stress- en burn-outcoaching is geen therapie, het is geen vorm van medische begeleiding, het is geen quick fix en het zijn evenmin uitsluitend uithuilsessies.

Stress- & burn-outcoaching

 • Is een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling. Het verschaft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden. Het biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen. Daarnaast versterkt het preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten.
 • Draagt bij aan duurzame, gemotiveerde en vitale inzetbaarheid van de coachee. De coach betrekt nadrukkelijk zowel de werk- als de privécontext bij de coaching. Dit geeft duurzaam resultaat.
 • Bij erkende coaches is het een evidenced based, gestructureerd en doelgericht proces. De coach zet de coachee op interactieve wijze, vanuit een onderzoekende en waarderende aanpak, aan tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door de mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen en door talenten en competenties op het gebied van stresscoping te versterken.

Het werkterrein van stress- & burn-out coaches:

 • Voorkomen en bestrijden van negatieve stress, spanningsklachten, overspanning en burn-out. Dit met uitzondering van spanningsklachten veroorzaakt door ernstig trauma, ernstige crisissen, door medische oorzaken of een psychische of psychiatrische stoornis. In deze gevallen is begeleiding door een klinisch psycholoog, arts of psychiater geïndiceerd. Een deel van de stress en burn-outcoaches is tevens klinisch psycholoog of arts.
 • Het ondersteunen bij re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten.
 • Het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden van overmatige werkgerelateerde spanning.

De erkende coach maakt een persoonlijk plan van aanpak. Het is altijd maatwerk. Volgende onderdelen kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van de begeleiding:

 1. Oriëntatie
  • Oriëntatie van de coachee
  • Indien gewenst en van toepassing: oriëntatie van de opdrachtgever
 2. Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
 3. Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie
 4. Omgaan met stress en emoties
 5. Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen
 6. Levensmissie, talenten en drijfveren
 7. Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privéwerkverdeling of binnen het werk?
 8. Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up

Vanuit de VESB vzw stelden wij een begeleidingsschema op. Dit schema kan je hieronder bekijken.

Bekijk begeleidingsschema

Je kunt bij een VESB coach terecht voor het preventief versterken van je veerkracht, deskundig aanpakken van stressklachten, overspannenheid, burn-out en ondersteuning bij re-integratie. Als de spanningsklachten gepaard gaan met onderliggende psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld depressie, trauma, eetstoornissen, middelenmisbruik, zoals overmatig alcohol- of druggebruik, dan neem je via je huisarts best contact op met een klinisch psycholoog. Diegene die zijn aangesloten bij de VESB kun je via deze site vinden.

Bij stress, overspanning of burn-out is vaak geen klinisch-psychologische therapie nodig. Burn-out is volgens Schaufeli en Enzmann (1998) een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuen en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Werkgerelateerd dient men breder te bekijken dan louter arbeid in economische zin. Werkgerelateerd kan best benaderd worden als gerelateerd aan werk of andere structurele verplichtingen. In die zin kan bijv. een student of thuismoeder (-vader) wel degelijk ook getroffen worden door burn-out.

Met Schaufeli en anderen zijn we van mening dat de oorzaak van burn-out geen psychisch of medisch probleem is. Schaufeli beschrijft in deze definitie een gemoedstoestand; burn-out wordt niet veroorzaakt door een medische aandoening en ook niet – of niet alleen – door een psychische stoornis. Burn-out kan iedereen treffen.


Een stress- & burn-outcoach stelt nooit diagnoses. Bij spanningsklachten ga je altijd eerst langs bij je huisarts of de bedrijfsarts. Deze sluit eerst medische oorzaken uit, hij of zij stelt de diagnose, geeft mogelijk advies over voedingssupplementen, over beter slapen en geeft een advies over de best passende vorm van begeleiding. De coach begeleidt naast de behandeling van de arts: het is nooit een vervanging van opvolging door de arts.

Bij ongecompliceerde spanningsklachten of ongecompliceerde burn-out (zonder depressie of ander onderliggend psychisch lijden) is de stress- & burn-outcoach een prima keuze. Bij gecompliceerde spanningsklachten, of burn-out met depressie, of ander onderliggend psychisch lijden, of als je bijvoorbeeld zaken ziet of waarneemt die andere mensen niet waarnemen, dan is de klinisch psycholoog of psychiater de enige verantwoorde keuze.

Contacteer ons