Werkhervatting bij arbeidsongeschiktheid: wat zegt het nieuwe KB re-integratie?

Mensura:

Belgoë telt bijna een half miljoen langdurig zieken. Na vijf jaar re-integratiewetgeving krijgt de wetgeving een update en worden bestaande pistes om terug te keren naar het werk bijgespijkerd. Wat moet je weten als werkgever of werknemer om re-integratie zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen? Sinds 1 oktober 2022 zijn enkele spelregels rond werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd. Na vier weken afwezigheid neemt de arbeidsarts contact op met de arbeidsongeschikte werknemer om hem of haar te informeren over de mogelijke pistes van werkhervatting.

Drie pistes

Het KB schuift drie pistes naar voren: 

  1. Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting 
  2. Het re-integratietraject 2.0 
  3. Medische overmacht (procedure art. 34 Arbeidswet - beëindiging van de arbeidsovereenkomst) 

Hier lees je verder: https://www.mensura.be/nl/werkhervatting-bij-arbeidsongeschiktheid-nieuw-kb

Youtube: https://youtu.be/gR8n-dIIEOM

Op 3 oktober 2022 om 11u organiseerde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval. Hieronder kun je deze terugkijken en de presentatie downloaden.

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, zal binnenkort immers op verschillende punten ingrijpend gewijzigd worden. Tijdens dit webinar krijgt u dan ook een uitgebreide toelichting over de belangrijkste aanpassingen en nieuwigheden inzake re-integratie, zoals:

  • Een nieuw contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie en aangepast werk bij ziekte
  • De aanpassingen aan het re-integratietraject op vlak van de termijnen, de beslissingen van de arbeidsarts, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de link met de terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts, enz. 
  • Het versterken van het collectieve re-integratiebeleid.

RIT 2.0_03102022_Presentatie V. Vervliet.pdf

Youtube: https://youtu.be/IhEI66izi6w


‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons